Διαθέσιμο
Nylbloc κλέμμα 2.5mm2 λευκή LEGRAND
Διαθέσιμο
Nylbloc κλέμμα 6mm2 λευκή LEGRAND
Διαθέσιμο
Nylbloc κλέμμα 10mm2 λευκή LEGRAND
Διαθέσιμο
Nylbloc κλέμμα 16mm2 λευκή LEGRAND
Διαθέσιμο
Nylbloc κλέμμα 25mm2 μαύρη LEGRAND