Διαθέσιμο
Καλώδιο nyy (j1vv-u) 3x1.5mm2 μαύρο.
Διαθέσιμο
Καλώδιο nyy (j1vv-u) 3x2.5mm2 μαύρο.
Διαθέσιμο
Καλώδιο nyy (j1vv-u) 3x4mm2 μαύρο.
Διαθέσιμο
Καλώδιο nyy (j1vv-u) 3x6mm2 μαύρο.
Διαθέσιμο
Καλώδιο nyy (j1vv-r) 3x10+1.5mm2 μαύρο.
Διαθέσιμο
Καλώδιο nyy (j1vv-r) 3x16+1.5mm2 μαύρο.
Διαθέσιμο
Καλώδιο nyy (j1vv-u) 4x1.5mm2 μαύρο.
Διαθέσιμο
Καλώδιο nyy (j1vv-u) 4x2.5mm2 μαύρο.
Διαθέσιμο
Καλώδιο nyy (j1vv-u) 5x1.5mm2 μαύρο.
Διαθέσιμο
Καλώδιο nyy (j1vv-u) 5x2.5mm2 μαύρο.
Διαθέσιμο
Καλώδιο nyy (j1vv-u) 5x4mm2 μαύρο.
Διαθέσιμο
Καλώδιο nyy (j1vv-u) 5x6mm2 μαύρο.
Διαθέσιμο
Καλώδιο nyy (j1vv-r) 5x10+1.5mm2 μαύρο.
Διαθέσιμο
Καλώδιο nyy (j1vv-r) 5x16+1.5mm2 μαύρο.