σπιράλ - ευθείες - κουτιά

ΣΠΙΡΑΛ - ΕΥΘΕΙΕΣ - ΚΟΥΤΙΑ