πίνακες χωνευτοί, εξωτερικοί, στεγανοί, μονταρισμένοι.

ΠΙΝΑΚΕΣ